OB/OG

2004
Kouzou Ohara Staff ohara
Chikako Iwata Staff chikako
Saiko Onishi Staff saiko
Yu Ohara Doctor yu-o
Kazuhiro Nakaminami Master kaz-nkmm
Yoshihiko Fujimoto Master f-fujimt
Tomoyuki Yao Master tomo-yao
Yasuhiro HAMANO Bachelor y-hamano
Yasuhiro Yamagami Bachelor yamagami
Seiji Yamaguchi Bachelor s-yamagt
2005
Takuji Maeda Doctor maeda
Naoki Kurita Master knaoki
2006
Tomio Echigo Visiting Professor echigo
Tetsuji Haga Doctor haga
Kensuke Ueda Master ken-ueda
Suchit Pongnumkul Master p-suchit
Masaya Takatsuji Master takatuji
Hiroyuki Noguchi Master h-noguti
Yoshifumi Nishioka Bachelor nishioka
Kazuya Takei Bachelor k-takei
Radu Orghidan Postdoctoral Researcher radu
Yuya Nakamori Master nakamori
2007
Nanaho Osawa Master n-oosawa
Yuichiro Kojima Master y-kojima
Kohei Sumino Master sumino
Koko Cho Bachelor cho
Yuko Nakazawa Secretary n-yuko
Sachiko Kondo Secretary s-kondo
Frank Soren Christersson Hoglund Exchange student shoglund
2008
Tomohiro Mashita Postdoctoral Researcher mashita
Takuro Sakai Master t-sakai
Kazuya Suzuki Master k-suzuki
Nozomu Tajiri Bachelor tajiri
Shinji Muranaka Bachelor muranaka
2009
Kazuaki Kondo Postdoctoral Researcher
Md. Altab Hossain Postdoctoral Researcher
Nobuya Aoki Doctoral course aoki
Hidetoshi Mannami Doctor mannami
Kazushige Sugiura Master sugiura
Haruka Azuma Master azuma
Kiyotaka Akasaka Master akasaka
Akira Tuji Master a-tuji
Xiang Xiang FrontiaLab@OsakaU student eglxiang
2010
Ryusuke Sagawa Assistant Professor sagawa
Nguyen Da Tan Master t-nguyen
Yuya Ohta Master ohta
Yusuke Nishide Master nishide
Atsushi Mori Master mori
Tomoya Takeuchi Bachelor takeuchi
Shizuka Fujisawa Bachelor fujisawa
2011
Takashi Anezaki Doctor anezaki
Mayu Okumura Master okumura
Yoko Baba Master baba
Seiichiro Kabashima Master kabashima
Akira Shiraishi Master shiraishi
Masahiro Suzuki Bachelor suzuki
Yoshihiro Nagase Bachelor nagase
2012
Hitoshi Habe Specially Appointed Associate Professor habe
Masatsugu Kidode Postdoctoral Researcher
Naoki Akae Master akae
Shosei Moriguchi Master moriguchi
Yusuke Fujihara Bachelor fujihara
Betria Silvana Rossa Bachelor rossa
August, 2012
Chunsheng Hua Specially Appointed Assistant Professor hua
Hirotake Yamazoe Specially Appointed Assistant Professor yamazoe
Hai Vu Postdoctoral Researcher vhai
2013
Haruyuki Iwama Postdoctoral Researcher iwama
Ryo Kawai Master kawai
Tsuyoshi Takatani Master takatani
Hozuma Nakajima Master nakajima
Kohei Kajiwara Bachelor kajiwara
Yuma Higashiyama Bachelor higashiyama
August, 2013
Karel Jan Willem MOENS Frontier Lab@OsakaU karel
October, 2013
Makiko Fujimoto Secretary fujimoto
December, 2013
Rei Kawakami Postdoctoral Researcher
January, 2014
Yasuhiro Mukaigawa Associate Professor
Md. Abdul Mannan Postdoctoral Researcher
Seiichi Tagawa Postdoctoral Researcher
February, 2014
Junqiu Wang Specially Appointed Associate Professor wang
March, 2014
Ngo Thanh Trung Postdoctoral Researcher trung
Yoshiko Matsumoto Technical staff
Yukiko Yanagawa Doctoral course 3rd year yanagawa
Takuya Ogawa Master ogawa
Ryo Matsumoto Master r-matsumoto
Jaemin Son Bachelor son
October, 2014
Al Mansur Specially Appointed Assistant Professor mansur
January, 2015
Rasyid Aqmar Postdoctoral Researcher aqmar
March, 2015
Daigo Muramatsu Specially Appointed Associate Professor muramatsu
Hazem El-Alfy Postdoctoral Researcher hazem
Masako Kamura Secretary kamura
Noriko Yasui Secretary yasui
Yumi Togo Technical staff
Chika Inoshita Doctoral course inoshita
Takuya Kamimura Doctoral course kamimura
Yuma Imura Master course imura
Tsukasa Okada Master course okada
Takuya Tanoue Master course tanoue
Takahiro Matsumura Master course matsumura
Chihiro Aoki Undergraduate c-aoki
Kensaku Shibata Undergraduate shibata
April, 2015
Mitsuru Nakazawa Postdoctoral Researcher nakazawa
May, 2015
Aya Iiyama Technical staff
Yoko Irie Technical staff
June, 2015
Li Wei Postdoctoral Researcher liwei
August, 2015
Muhammed Saleh Frontier Lab@OsakaU saleh
March, 2016
Kohei Shiraga Doctor course shiraga
Taro Ikeda Master course ikeda
Sho Ikemoto Master course ikemoto
Kazuma Kikuchi Master course kikuchi
Takuhiro Kimura Master course kimura
Tomonori Hashimoto Master course hashimoto
June, 2016
Hazem El-Alfy Postdoctoral Researcher hazem
August, 2016
De Novais Bordignon Guilherme Frontier Lab@OsakaU guilherme
March, 2017
Masataka Niwa Postdoctoral Researcher niwa
Ken'ichiro Tanaka Doctoral course 3rd year tanaka
Saaya Ikuma Master course 2nd year ikuma
Jun-ichi Kamimura Master course 2nd year j-kamimura
Atsuyuki Suzuki Master course 2nd year a-suzuki
Chuehhan Lo Master course 2nd year lo
Takuji Nada Bachelor course 4th year nada
August, 2017
Aya Iiyama Technical staff
Yoko Irie Technical staff
Mika Iguchi Technical staff
Yoshimi Ohkohchi Technical staff
Yoshiko Matsumoto Technical staff
September, 2017
Allam Shehata Hassanein Allam Foreign visiting researcher allam
Ikuhisa Mitsugami Assistant Professor mitsugami
Noriko Takemura Specially Appointed Assistant Professor takemura
Naoko Tagashira Secretary tagashira
Andrey Grushnikov Doctoral course 3rd year andrey
March, 2018
Takeo Kanade Specially Appointed Professor
Takahiro Isokane Master course 2nd year isokane
Gakuto Ogi Master course 2nd year ogi
Yamato Okinaka Master course 2nd year okinaka
Shoya Sunagawa Master course 2nd year sunagawa
Shinzaburo Hanada Master course 2nd year hanada
Yuta Miyazaki Master course 2nd year miyazaki
August, 2018
Matthias Tavasszy Special Research Student (FrontierLab@OsakaU) tavasszy
Amr Mohamed Abdelghafar Mohamed Elkholy Visiting Researcher elkholy
September, 2018
Hazem El-Alfy Postdoctoral Researcher hazem
November, 2018
Mohamed Hasan Postdoctoral Researcher hasan
Feburary, 2019
Tomoko Ohta Technical staff
March, 2019
Andrey Grushnikov Specially Appointed Assistant Professor andrey
Kazuhiro Sakashita Postdoctoral Researcher sakashita
Keiko Imokawa Technical staff
Naoko Hashimoto Technical staff
Takuya Yoda Doctoral course 1st year yoda
Ayaka Ide Master course 2nd year ide
Yushiro Kashimoto Master course 2nd year kashimoto
Yui Shigeki Master course 2nd year shigeki
Akihiro Nagano Master course 2nd year nagano
Jun., 2019
Masako Sugimoto Secretary sugimoto
Jul., 2019
Shahera Hossain Specially Appointed Researcher (Fulltime) shahera
Sep., 2019
Kumiko Nakagawa Secretary nakagawa
Naoyuki Mori Daster course 3rd year nmori
Yang Yi-Cheng FrontierLab@OsakaU student ethan
Oct., 2019
Trung Thanh Ngo Specially Appointed Assistant Professor (Fulltime) trung
Mar., 2020
Daigo Muramatsu Associate Professor muramatsu
Fumio Okura Assistant Professor okura
Chengju Zhou Specially Appointed Researcher (Fulltime) zhou
Md. Zasim Uddin Specially Appointed Researcher zasim
Kimiko Ikkai Technical staff
Mika Iguchi Technical staff
Takehiro Aoshima Specially Appointed Researcher S aoshima
Daisuke Adachi Master course 2nd year adachi
Atsuya Sakata Master course 2nd year sakata
Tadashi Okawara Master course 2nd year okawara
Takuma Doi Master course 2nd year doi
Taku Matsuura Master course 2nd year matsuura
Kousuke Moriwaki Master course 2nd year moriwaki
Jul., 2020
Tomomi Inoue Technical staff
Sep., 2020
Yoshiko Matsumoto Technical staff
Shoko Hashimoto Technical staff
Jan., 2021
Yoko Irie Technical staff